Antal lediga platser just nu: 3 platser på Hermodsdal. 3 platser på Rosengård. Inga lediga platser på Kulladal. 3 st för män och 2 st för kvinnor på Comvia (Comestas Stödboende på Brobygatan i Malmö). Uppdaterat: 2019-12-12.

Letar ni efter Stiftelsen Comesta?

3
Lediga Platser
Hermodsdal

Hermodsdal

Besöksadress: Docentgatan , 215 52 Malmö

Comestas nya form av kollektivt boende är ett förstärkt motivationsboende med återfallsprevention.
Detta innefattar ett dagsprogram med ett innehåll som är fokuserat på klienter som:
• Återfallit i användande av droger och/eller alkohol alt. övermedicinerat sin substitutionsmedicin
• De som har ett beroendebeteende som hindrar deras förmåga att bo på något av våra boende, t.ex. att inte följa de regler och överenskommelser som finns på Comesta
• Att socialtjänsten gör bedömningen att klienter som inte har någon anknytning till Comesta kan genomgå detta program innan de blir placerade på något av de boendeinsatser som socialtjänsten har med andra aktörer eller inom kommunens egna boendekollektiv
Motivationsboendets syfte är att klienten efter genomgånget program av minst 4 veckor ska kunna fungera i rutiner från morgon till eftermiddag.
I samråd med socialtjänsten kan tiden kan förlängas om det finns behov för det.
Detta är en bra start inför studier eller sysselsättning och ökar chansen att nå de mål som klienten har.
Innehåll
* ADL-verksamhet samt hjälp att hålla ordning i kollektivet och deras egna rum.
* 3 föreläsningar per vecka om återfallsprevention samt andra föreläsningar fokuserat på ansvar.
* Möjlighet till 3 enskilda samtal per vecka som baseras på en kognitiv lösningsfokuserad samtals-metodik.
* Gemensamma aktiviteter varje vecka för att pröva på nya eller återuppta gamla fritidsintressen.
* Lunch på restaurang varje fredag för att lära sociala koder.
* Workshops i grupp för att arbeta med de gemensamma och individuella mål som är satta av grup-pen eller individen själv.

Hermodsdals Kontaktpersoner

Dejan Pajovic

Dejan Pajovic

Boendestödjare Hermodsdal och Kulladal

Har ni en fråga eller något ni vill säga om boendet?
Lämna då en kommentar så skriver vi tillbaka inom kort.